Sommarkurs 2023

Gör gärna en notering i kalendern om att Sommarkursen 2024 är planerad till vecka 30, 24-28 juli. 

SPF´s Sommarkurs för 2023 hölls vecka 30, onsdag till söndag, 26-30 juli.

Sedan flera år har vi haft vår sommarkurs på Stora Segerstad Naturbrukscentrum, så även 2023. En skola vi trivs väldigt bra på och den ligger naturskönt utanför Reftele i Småland.

2023 års Tema: SVERIGE 500 ÅR

Inspirationen för årets tre grupper hämtades från jubileumsfirandet av att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni, vid riksmötet i Strängnäs domkyrka 1523. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. De olika övningarna baserades på porslinsmålningens grundtekniker och hur olika preparat kan användas. Repetition av olika principer för mönsterkomposition ingick i samband med övningarna. I kursen ingick även en gemensam repetition av teorierna kring symmetri. Precis som tidigare år valde man vilken grupp man ville delta i utifrån innehåll, vilken handledare som ledde vilken grupp fick man veta först när kursen började. Detta är för att man först och främst skulle välja den teknik man lockades av, framför att välja en handledare. Alla grupperna hade en bestämd gemensam övning.

De tre grupper:

Svenska traditioner

Många saker gör vi år efter år utan att tänka på att vi skapar traditioner. Vissa blir våra egna inom familjen och vissa traditioner har vi gemensamt med de flesta i Sverige. Denna grupp inspirerades på olika sätt av traditioner, där Jul, Påsk och midsommar var till en stor inspiration för grupp. Maten, hantverket och framför allt färgerna gav inspiration till att arbeta med.  Även deltagarnas egna traditioner delades med de andra i gruppen, alla har vi några egna små guldkorn.

Symboler i tiden

Sverige har många symboler som följt med under 500 år. I denna grupp var inspirationen svenska symboler, allt från kronan och svensk sommarmusik till Sverigedräktens prästkragar. Svenska mönster finns i massor och gruppen hade teknikgenomgång av mönsterrapportering på både bredden och höjden.

Eriksgata

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Under 500 år har mycket vatten runnit under broarna! Eriksgata kallades den resa som nyvalda medeltida svenska kungar var tvungna att genomföra genom de olika landskapen. Gruppen gjorde sin egen Eriksgata med stopp på platser som bjuder på något specifikt. Färger, former hämtade från naturen, men också gamla och nya hantverk av olika slag inspirerade oss.

SPF Handledare på sommarkursen var: Christina Ohliw, Gun Svensson och Lenita Andersson

Vilka får gå på SPF Sommarkurs?

Som medlem i Svenska Porslinsmålningsförbundet är du varmt välkommen att delta på årets sommarkurs, men även du som ännu inte är medlem än är varmt välkommen. Efter att ha deltagit på en av SPF anordnad kurs ser vi dig gärna som medlem i Förbundet, då man inte kan delta i mer än en kurs, utan att vara medlem. Våra kurser ger en unik möjlighet att fokusera på porslinsmålningens tekniker under trevlig samvaro och glada skratt.

Välkommen att kontakta SPF Kursorganisatör för information kring kommande sommarkurser: Kristina Lidving antingen via mail eller telefon

kristina.lidving@porslinsmalningsforbundet.se  eller mobil: 0704-222 904