Historik

Svenska Porslinsmålningsförbundet bildades 1960 av en grupp eldsjälar med syftet att utveckla svensk porslinsmålning och ett unikt eget skapande.

Man samarbetade med förlaget Brevskolan och utarbetade en utbildningsplan, vilken bildade grunden i förbundets kursverksamhet.

Sommarkurser hölls varje sommar vid olika folkhögskolor. Med väl genomarbetade stegvisa kursplaner lades en gedigen grund i färglära, komposition och teknik, vilken fördjupades och utvecklades under sex utbildningssteg.

Under terminerna hölls kontaktträffar och veckoslutskurser, ibland inriktade på ett tema, ibland på en speciell teknik.

Vissa år inbjöds till tävlingar med namnkunniga jurymedlemmar som Dag Widman, Helena Dahlbäck-Lutterman och Eva Nordenson som tillsammans med kunniga SPF-medlemmar bedömde de inskickade bidragen. Utställningar anordnades, bland annat på Börsen i Göteborg och på Kvinnor Kan-mässan i Älvsjö.

Sent 80-tal samverkade Sverige, Norge, Danmark och Finland i ett Nordiskt samarbete i syfte att främja nordisk porslinsmålning och ta vara på de fyra nordiska ländernas särdrag, kultur och speciella sätt att måla.

Förbundet har firat sina 50 år och består idag av ca 90 medlemmar. Vi har hållit kurser på Nordiska museet, samverkar med välkända keramiker och försöker att synas på olika sätt. Vi samverkar med folkhögskolor och studieförbund och strävar efter en fortsatt utveckling av dagens porslinsmålning.

Grunden i det egna skapandet är fortfarande en god teknik samt god kännedom om färger och kompositionsprinciper. Vi inbjuder årligen till sommarkurs, numera fyra dagar, där utbildningen sker stegvis. Vi anordnar kontaktträffar och veckoslutskurser, främst i Enhörna och Falkenberg, Munka Ljungby eller Partille. Vartannat år inbjuder vi till tävling med speciellt tema.

Genom vår hemsida får vi ofta frågor kring, bränning, kursverksamhet, teknik mm och svarar gärna på ytterligare frågor.

VARMT VÄLKOMMEN att kontakta oss!