Tävlingsregler

Regler upprättade av Spf’s styrelse gällande vid deltagande i av Spf anordnade tävlingar.

  1. Inskickade bidrag granskas av Spf’s styrelse utsedd jury.
  2. Deltagare i tävlingar ordnade av Spf’ ger automatiskt sitt tillstånd till fotografering av insänt bidrag samt att bilder läggs ut på Spf’s hemsida, Facebook och i vår tidning Löparen.
  3. Deltagare i tävlingar ordnade av Spf ger automatiskt sitt tillstånd att bidraget får ställas ut.
  4. Deltagare ordnar själv ev. försäkring av insänt/da bidrag gällande transporter, bedömning och ev. utställning.
  5. Juryns beslut om placerade bidrag kan ej överklagas.
  6. Juryn utser vilka av de insända föremålen i tävlingar som skall ställas ut.
  7. Tävlingsbidrag som ej ställs ut återsändes till deltagaren.