Tävlingsregler

Regler upprättade av Spf’s styrelse gällande vid deltagande i av Spf anordnade tävlingar.

  1. För att delta i Förbundets tävlingar krävs att du är medlem i Förbundet
  2. Inskickade bidrag granskas av Förbundet utsedd jury.
  3. Deltagare i tävlingar ordnade av Förbundet ger automatiskt sitt tillstånd till fotografering av insänt bidrag samt att bilder publiceras i Löparen, på vår hemsida och i andra sociala medier.
  4. Deltagare i tävlingar ordnade av Förbundet ger automatiskt sitt tillstånd att bidraget får ställas ut.
  5. Deltagare ordnar själv ev. försäkring av insänt/da bidrag gällande transporter, bedömning och ev. utställning.
  6. Juryns beslut om placerade bidrag kan ej överklagas.
  7. Juryn utser vilka av de insända föremålen i tävlingar som skall ställas ut.
  8. Tävlingsbidrag som ej ställs ut återsändes till deltagaren.
  9. Deltagaren står själv för fraktkostnad av insänt bidrag, både för att skicka in bidraget och när bidraget ska åter till deltagaren.
  10. Inbetald deltagaravgift återfås ej om man drar sig ur deltagande i tävlingen.