Veckoslutskurser

4 – 5 Mars ”Tecken och Symboler”, Enhörna

Handledare: Christina Ohliw, Reftele

Anmälan senast 20 februari till:

Ingrid Anerud 0732 240 110 alt.

ingrid.anerud@gmail.com

 

25 – 26 Mars ”Under ytan”, Partille

Handledare: Anita Ericsson, Partille

Anmälan senast 13 mars till:

Anita Ericsson, 0733 500 258 alt.

anita.ericsson@porslinsmalningsforbundet.se

 

6 – 7 Maj ”Bling & Blänk”, Enhörna (Obs! Nytt datum)

Handledare: Lenita Andersson, Skövde

Anmälan senast 10 april till:

Ingrid Anerud 0732 240 110 alt.

ingrid.anerud@gmail.com

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!