Tävling

Med något års mellanrum inbjuder vi till tävling. Här skapar man en egen dekor på fastställt eller valfritt gods utifrån ett tema. Dekor och teknik bedöms sedan av en jury bestående av porslinsmålare och ev andra konstnärligt kunniga.

 

”DALAHÄST AV IDAG – 2020”

Tävlingen har nu gått in i sin slutfas och kommer att jurybedömas i juni månad för att sedan presenteras på vår sommarkurs, 22 – 26 juli 2020. Exakt vilken dag är i nuläget inte bestämt.

Juryn:

Från SPF

Britt Andersson, Össjö

Anita Ericsson, Partille

Kerstin Larsson, Munka Ljungby

och som utomstående jurymedlem har vi Gun Dahlberg som är keramiker från Munka Ljungby.

 

 

 

 

 

 

 

Bilder på tidigare tävlingsbidrag finns i galleriet.