Tävlingsregler

Regler upprättade av Spf’s styrelse gällande vid deltagande i av Spf anordnade tävlingar.

  1. För att delta i Spf’s tävlingar krävs att du är medlem i Förbundet
  2. Inskickade bidrag granskas av Spf’s styrelse utsedd jury.
  3. Deltagare i tävlingar ordnade av Spf’ ger automatiskt sitt tillstånd till fotografering av insänt bidrag samt att bilder publiceras i Löparen samt på vår hemsida och i andra sociala medier.
  4. Deltagare i tävlingar ordnade av Spf ger automatiskt sitt tillstånd att bidraget får ställas ut.
  5. Deltagare ordnar själv ev. försäkring av insänt/da bidrag gällande transporter, bedömning och ev. utställning.
  6. Juryns beslut om placerade bidrag kan ej överklagas.
  7. Juryn utser vilka av de insända föremålen i tävlingar som skall ställas ut.
  8. Tävlingsbidrag som ej ställs ut återsändes till deltagaren.
  9. Deltagaren står själv för fraktkostnad av insänt bidrag, både för att skicka in bidraget och när bidraget ska åter till deltagaren.