Veckoslutskurser hösten 2022

Tema: ”Bling & Blänk”

Porslinsmålningskurs i Partille

1 – 2 oktober 2022

Handledare: Lenita Andersson

Anmälan snarast till Anita Ericsson

0733 500 258 alt.

anita.ericsson@porslinsmalningsforbundet.se

Tema: ”Tecken och symboler”

Porslinsmålningskurs i Enhörna

1 – 2 oktober 2022

Handledare: Christina Ohliw

Anmälan snarast till Ingrid Anerud

0732 240 110 alt. ingridanerud@gmail.com

Tema: ”Upp och ner”

Porslinsmålningskurs i Varberg

22 – 23 oktober 2022

Handledare: Gun Svensson

Anmälan senast: 12 oktober till Anita Ericsson

0733 500 258 alt.

anita.ericsson@porslinsmalningsforbundet.se

Tema: ”På tröskeln till jul”

Porslinsmålningskurs i Enhörna

19 – 20 november 2022

Handledare: Gun Svensson

Anmälan senast 9 november till Ingrid Anerud

0732 240 110 alt. ingridanerud@gmail.com